Zasady wynajmu

Szanowni Państwo
W celu ułatwienia współpracy prosimy o zapoznanie się z zasadami wynajmu w naszej firmie.
Jeżeli są Państwo nowym klientem:
1. Klienci indywidualni:
– Prosimy przedstawić dwa polskie dokumenty tożsamości ze zdjęciem (min. jeden musi posiadać adres zamieszkania/zameldowania),
– Kaucja wyznaczona przez pracownika wypożyczalni. Przy czym prosimy pamiętać iż kwota może zostać podwyższona lub konieczne będzie dodatkowe zabezpieczenie,
– Podpisana umowa najmu.
2. Firmy:
– Prosimy przedstawić dokument potwierdzający wpis do ewidencji działalności gospodarczej,
– NIP, REGON,
– Dokument tożsamości ze zdjęciem,
– W przypadku odbioru urządzeń przez pracowników firmy pisemne upoważnienie podpisane w obecności pracownika wypożyczalni,
– Kaucja wyznaczona przez pracownika wypożyczalni. Przy czym prosimy pamiętać iż kwota może zostać podwyższona lub konieczne będzie dodatkowe zabezpieczenie,
– Pisemna umowa najmu.
Jeżeli korzystali już Państwo z naszych usług:
– Prosimy przedstawić dokument tożsamości ze zdjęciem i adresem,
– Wpłacić kaucje wyznaczoną przez pracownika wypożyczalni,
– Podpisać umowę najmu.
Ogólne zasady:
– Po zakończonym okresie najmu wystawiamy fakturę VAT lub paragon.
   Każdorazowo lub w formie zbiorczej tygodniowej lub miesięcznej.
Wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności za skutki uboczne lub następstwa awarii urządzenia tj. uszkodzenia ciała, straty materialne, utraty przewidywanych zysków, kosztów pracowników, niezrealizowanych zleceń, utraty kontraktów.